Nominera en n00b!

Jag godkänner tävlingsregler, GDPR och Schrems II