FOG 2017

– en rapport om konsumtionen av frukt och grönsaker i Sverige under det gångna året

Frukt- och grönsaksrapporten 2017 bygger på en enkätundersökning bland 10 000 svenskar och analys av lika många inlägg på temat i sociala medier. Allt för att kunna ge bättre och djupare svar på frågan om varför vi inte äter så mycket som vi borde. Resultatet – en 58 sidor lång rapport framtagen av Kairos Future på uppdrag av Kostministeriet – kan laddas ner i sin helhet här: