FOG 2019

– en rapport om konsumtionen av frukt och grönsaker i Sverige

Frukt- och grönsaksrapporten 2019 är den andra utgåvan av Sveriges största kunskapssammanställning kring frukt- och grönsakskonsumtion, framtagen av Kairos Future på uppdrag av Kostministeriet. Rapporten bygger på intervjuer med fler än 10 000 svenskar och analys av lika många inlägg i sociala medier – kryddat med expertis från offentlig sektor, närings- och föreningsliv. Allt för att ge en så bred och riktig bild som möjligt av svenskarnas konsumtion. Ladda ner FOG 2019 i dess helhet här: