FOG 2021

– en rapport om konsumtionen av frukt och grönsaker i Europa

Frukt- och grönsaksrapporten 2021 är den tredje utgåvan av Sveriges största kunskapssammanställning kring frukt- och grönsakskonsumtion, framtagen av Kairos Future på uppdrag av Kostministeriet. Rapporten bygger på intervjuer med fler än 10 000 personer i elva europeiska länder och går till botten med moderna trender och insikter om varför vi äter (och inte äter) grönsaker, frukt och bär! Ladda ner FOG 2021 i dess helhet här: