Är det sant att gurka utsätts för så mycket besprutning att man inte kan äta skalet?

Nej. Lagar och nationella regelverk bestämmer vilka aktiva substanser och växtskyddsmedel som är tillåtna, på vilket sätt de får användas och hur höga halter som får finnas i produkten. Det är för att ingenting farligt ska säljas i våra affärer. Känner man ändå oro kan man alltid välja ekologisk gurka. Skalet är för övrigt det allra nyttigaste på en gurka, som annars består till över 90 procent av vatten.