Är det sant att vindruvor är så besprutade att de är farliga att äta?

Nej, lagar och nationella regelverk bestämmer vilka aktiva substanser och växtskyddsmedel som är tillåtna, på vilket sätt de får användas och hur höga halter som får finnas i produkten. De rester av växtskyddsmedel som är tillåtna anses av Livsmedelsverket innebära en låg risk för hälsoeffekter hos konsumenten. Känner man ändå oro kan man alltid välja ekologiska druvor.