Är juice lika nyttigt som frukten den är gjord på?

Nej. Mycket av näringen försvinner när juicen pressas ut, framför allt fibrer och vattenlösliga vitaminer. Kvar blir mest fruktsocker och i de flesta fall även tillsatser.