Hur mycket frukt och grönt slängs varje dag?

Alldeles för mycket, tyvärr. Nästan hälften av allt som säljs går till spillo. Det är mer än för något annat livsmedel.