Varför luktar vitkål så äckligt?

Boven i dramat är svavelvätet som uppstår när komponenter i vitkålen bryts ner under kokningen. Mest luktar kålen mellan fem och sex minuters koktid då det finns som mest svavelväte.